8. Інвентаризація грошових  коштів

Відповідно до Інструкції № 90 установи повинні обов’язково про- водити інвентаризацію грошових  коштів, грошових  документів, цін- ностей і бланків суворого обліку — не менше одного разу на квартал.

Інвентаризація реєстраційних, спеціальних,  валютних,  поточних рахунків  здійснюється по мірі надходження виписок  органів Держ- казначейства та установ банків.

При інвентаризації каси слід керуватись  Положенням про веден- ня касових операцій в національній валюті № 637.

Для  оформлення результатів  інвентаризації готівки, цінних  папе- рів, чекових книжок, почтових марок, оплачених путівок та інше, які знаходяться в касі використовують Акт інвентаризації наявності  гро- шових коштів, цінностей за формою, що встановлена Інструкцією № 90.

Для оформлення результатів  інвентаризації бланків суворого об- ліку використовується Інвентаризаційний опис бланків  документів суворого обліку за формою, що встановлена Інструкцією № 90.

Таблиця 23

Кореспонденції рахунків з відображення результатів інвентаризації

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Виявлена нестача готівки в касі і віднесена на вин- них осіб

363

301, 302,


 

Продовження табл. 23

 

Погашено нестачу грошових коштів

301, 302,

311, 313,

321, 323

363

Оприбутковані надлишки готівки

301, 302,

711

Виявлена нестача бланків суворого обліку:

на облікову вартість

363

331

На вартість, що підлягає перерахуванню в бюджет

363

642