ТЕМА 5. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ІНШИХ КОШТІВ

1. Облік грошових коштів в касі установи.

2. Порядок  відкриття  рахунків  в відділеннях  держказна- чейства.

3. Облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

4. Облік коштів на рахунках в держказначействі та уста- новах банків.

5. Облік депозитних сум.

6. Облік операцій в іноземній валюті.

7. Облік інших коштів.

8. Інвентаризація грошових коштів.

Використані джерела

1. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів  бюджетних установ.  Затверджена наказом  Держказначейства  України   від  26.12.2003 року № 242. (з внесеними  змінами).

2. Порядок  обслуговування державного  бюджету  за видатками.  Наказ

Державного казначейства України  від 25.05.2004р. № 89.

3. Порядок  відкриття рахунків  в національній валюті  в органах  держ- казначейства.  Наказ  Держказначейства України  від 02.12.02 року № 221 (у редакції наказу Державного казначейства України  від 08.05.2008 № 152).

4. Положення про  ведення  касових  операцій  в національній валюті  в

Україні. Постанова  Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року.

5. Про відображення бюджетними організаціями курсових різниць. Лист

ДКУ від 13.04.07 р. № 3.4-04/988-4592.

6. Порядок  відображення в обліку  операцій  в іноземній  валюті.  Наказ Держказначейства України  від 24.07.2001 р. № 126 (в редакції наказу  ДКУ від 27.05.05р. № 96).

7. Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів органах

Державного казначейства України. Наказ ГДКУ від 09.08.2004. № 136.

8. Про надання роз’яснень щодо обліку зобов’язань розпорядників бюджетних  коштів.  Лист  ДКУ,  Мінфін  України   № 3.4-04/2413-10640  від

03.11.2006 р.

9. Порядок  примусового  списання  грошових  коштів з рахунків  установ та організацій, відкритих в органах державного казначейства.  Наказ ДКУ від

05.10.2001р. № 175.