ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

1. Розпорядники коштів.

2. Бюджетна класифікація  доходів і видатків бюджетних установ.

3. Кошторис доходів і видатків та методика його складання.

4. Порядок  складання  проектів  кошторисів,  розгляду  та затвердження кошторисів бюджетних установ.

5. Програмно-цільове фінансування.

Використані джерела

1. Бюджетний кодекс від 8 липня 2010 р. № 2456-VI.

2. Порядок  складання, розгляду, затвердження і основні вимоги до вико- нання кошторисів  бюджетних установ. Постанова КМУ від 28.02.2002 р. 228.

3. Порядок  обслуговування державного  бюджету  за видатками.  Наказ

ДКУ № 89 від 25.05.2004 р.

4. Про затвердження Порядку  відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства.  Наказ ДКУ № 221 від 02.12.2002 р.

5. Порядок  обліку  зобов’язань  розпорядників бюджетних  коштів  в ор- ганах  державного  казначейства України.  Затверджений наказом  ДКУ  від

09.08.2004 р. № 136.