ЗМІСТ

Передмова до першого видання .......................................…….............................            8

Передмова до другого видання .......................................……...............................            9

Вступ до мікроекономіки ...................................................................        10

Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки .........................................      10

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 10

Контрольні завдання..................................................................................  14

Тести............................................................................................................. 14

Задачі............................................................................................................  22

Графоаналітичні вправи............................................................................. 23

Частина І. Загальні основи теорії конкурентного ринку........     24

Розділ 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага...............     24

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 24

Контрольні завдання..................................................................................  30

Тести............................................................................................................. 30

Задачі............................................................................................................  40

Графоаналітичні вправи............................................................................. 42

Розділ 3. Еластичність і пристосування ринку ..................................       44

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 44

Контрольні завдання..................................................................................  50

Тести............................................................................................................. 50

Задачі............................................................................................................  59

Графоаналітичні вправи............................................................................. 62

Частина ІІ. Споживання і попит на конкурентному ринку        63

Розділ 4. Теорія поведінки споживача. Мета споживача ..................      63

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 63

Контрольні завдання..................................................................................  66

Тести............................................................................................................. 66

Задачі............................................................................................................  73

Графоаналітичні вправи............................................................................. 73

Розділ 5. Бюджетне обмеження та споживчий вибір ......................         74

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 74

Контрольні завдання..................................................................................  77

Тести............................................................................................................. 77

Задачі............................................................................................................  85


 

 

Графоаналітичні вправи.............................................................................

Розділ 6. Зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий

 

88

попит..........................................................................................

90

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................

90

Контрольні завдання..................................................................................

94

Тести.............................................................................................................

94

Задачі............................................................................................................

102

Графоаналітичні вправи.............................................................................

104

Розрахунково-графічна робота

“Моделювання поведінки споживача” ...........................................................      106

Частина ІІІ.

Виробництво і пропонування на конкурентному ринку..........   109

Розділ 7. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета виробництва         109

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 109

Контрольні завдання..................................................................................  113

Тести............................................................................................................. 113

Задачі............................................................................................................  118

Розділ 8. Обмеження виробника. Продуктивність ресурсів

і витрати виробництва у короткостроковому періоді..... 120

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 120

Контрольні завдання..................................................................................  124

Тести............................................................................................................. 124

Задачі............................................................................................................  130

Графоаналітичні вправи............................................................................. 132

Розділ 9. Вибір фірмою оптимального обсягу випуску і

конкурентне пропонування у короткостроковому періоді          134

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 134

Контрольні завдання..................................................................................  138

Тести............................................................................................................. 138

Задачі............................................................................................................  146

Графоаналітичні вправи............................................................................. 147

Розрахунково-графічна робота

“Моделювання поведінки конкурентної фірми”.........................................         150

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати

виробництва у довгостроковому періоді...............................        159

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 159


 

Контрольні завдання..................................................................................  164

Тести............................................................................................................. 164

Задачі............................................................................................................  170

Графоаналітичні вправи............................................................................. 172

Розділ 11. Середні витрати виробництва та рівновага фірми

і галузі у довгостроковому періоді.......................................          174

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 174

Контрольні завдання..................................................................................  177

Тести............................................................................................................. 177

Задачі............................................................................................................  182

Графоаналітичні вправи............................................................................. 184

Частина ІV. Ефективність конкурентної ринкової системи        187

Розділ 12. Ефективність і соціальний оптимум.

Часткова та загальна рівновага ...........................................           187

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 187

Контрольні завдання..................................................................................  191

Тести............................................................................................................. 191

Задачі............................................................................................................  197

Графоаналітичні вправи............................................................................. 198

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

у споживанні та виробництві ..............................................           199

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 199

Контрольні завдання..................................................................................  203

Тести............................................................................................................. 203

Задачі............................................................................................................  209

Графоаналітичні вправи............................................................................. 210

Частина V. Теорія ринків недосконалої конкуренції .............      212

Розділ 14. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії......        212

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 212

Контрольні завдання..................................................................................  218

Тести............................................................................................................. 218

Задачі............................................................................................................  228

Графоаналітичні вправи............................................................................. 231

Розрахунково-графічна робота

“Моделювання поведінки монополії”.............................................................       235


 

Розділ 15. Моделі олігополії .....................................................................  241

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 241

Контрольні завдання..................................................................................  246

Тести............................................................................................................. 246

Задачі............................................................................................................  252

Графоаналітичні вправи............................................................................. 253

Розділ 16. Фірми на ринку монополістичної конкуренції..................     256

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 256

Контрольні завдання..................................................................................  260

Тести............................................................................................................. 260

Задачі............................................................................................................  266

Графоаналітичні вправи............................................................................. 267

Частина VІ. Теорія ринків ресурсів................................................            270

Розділ 17. Попит на фактори виробництва ........................................      270

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 270

Контрольні завдання..................................................................................  274

Тести............................................................................................................. 274

Задачі............................................................................................................  280

Графоаналітичні вправи............................................................................. 282

Розділ 18. Пропонування і рівновага на ринку праці ...........................   283

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 283

Контрольні завдання..................................................................................  287

Тести............................................................................................................. 287

Задачі............................................................................................................  293

Графоаналітичні вправи............................................................................. 294

Розділ 19. Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі ......     297

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 297

Контрольні завдання..................................................................................  302

Тести............................................................................................................. 302

Задачі............................................................................................................  308

Графоаналітичні вправи............................................................................. 311

Частина VІІ.

Еволюція ринкової системи і державне регулювання.............    312

Розділ 20. Неспроможності ринку і необхідність державного

втручання в економіку.........................................................            312


 

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 312

Контрольні завдання..................................................................................  315

Тести............................................................................................................. 315

Задачі............................................................................................................  319

Графоаналітичні вправи............................................................................. 321

Розділ 21. Проблеми державного регулювання зовнішніх ефектів

та діяльності монополій....................................................   322

Базовий рівень. Основні терміни та поняття............................................ 322

Контрольні завдання..................................................................................  325

Тести............................................................................................................. 325

Задачі............................................................................................................  332

Графоаналітичні вправи............................................................................. 333

Відповіді та розв’язки до контрольних завдань ...................        335

Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки ..................................................         335

Розділ 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага.........................       336

Розділ 3. Еластичність і пристосування ринку ...........................................          341

Розділ 4. Теорія поведінки споживача. Мета споживача ...........................         345

Розділ 5. Бюджетне обмеження та споживчий вибір ................................           347

Розділ 6. Зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит......            351

Розділ 7. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета виробництва............         359

Розділ 8. Обмеження виробника. Продуктивність ресурсів і витрати виробництва у короткостроковому періоді.................................   360

Розділ 9. Вибір фірмою оптимального обсягу випуску і

конкурентне пропонування у короткостроковому періоді......... 364

Розділ 10. Продуктивність ресурсів і сукупні витрати

виробництва у довгостроковому періоді.....................................  369

Розділ 11. Середні витрати виробництва та рівновага фірми

і галузі у довгостроковому періоді............................................     372

Розділ 12. Ефективність і соціальний оптимум. Часткова та загальна рівновага          377

Розділ 13. Ефективність обміну і розподілу ресурсів

у споживанні та виробництві .......................................................  386

Розділ 14. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії................          389

Розділ 15. Моделі олігополії .............................................................................      398

Розділ 16. Фірми на ринку монополістичної конкуренції.............................      403

Розділ 17. Попит на фактори виробництва .................................................         407

Розділ 18. Пропонування і рівновага на ринку праці .....................................     410

Розділ 19. Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі .................      415

Розділ 20. Неспроможності ринку і необхідність державного втручання

в економіку....................................................................................... 419

Розділ 21. Проблеми державного регулювання зовнішніх ефектів та

діяльності монополій......................................................................  421