ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................................. 5

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ФАЛЬСИФІКАЦІЮ, ІДЕНТИФІКАЦІЮ

ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ТОВАРІВ .................................................................. 7

1.1.   Історичний огляд фальсифікації продовольчих товарів ........... 7

1.2.   Ідентифікація товарів ............................................................... 12

1.3.   Загальні поняття про сутність,

види та засоби фальсифікації товарів ...................................... 19

1.4.   Класифікація методів визначення фальсифікації товарів ....... 41

Контрольні питання ........................................................................... 45

Розділ 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ

ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ............................................. 47

2.1.   Світова практика щодо контролю

та поліпшення якості харчової продукції ................................ 47

2.2.   Національна система технічного регулювання та споживчої політики України ...................................................................... 54

2.3.   Законодавство Європейського Парламенту та Ради ЄС у сфйері якості харчової продукції та ступінь врахування його вимог в законодавчій

та нормативно-правовій базі України ..................................... 60

2.4.   Наслідки виробництва, реалізації

та використання фальсифікованих продуктів ......................... 93

2.5.   Кримінально-правова відповідальність

за порушення прав споживачів ................................................ 95

2.6.   Адміністративно-правова відповідальність осіб,

що винні у фальсифікації ......................................................... 98

2.7.   Цивільно-правова відповідальність

за порушення прав споживачів .............................................. 102


2.8.   Аналіз міжнародного опиту вилучення неякісної

продукції з ринку..................................................................... 106

Контрольні питання .......................................................................... 114

Розділ 3. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ БОРОШНА

ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ТОВАРІВ ...........................................................118

Контрольні питання .......................................................................... 126

Розділ 4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ТА МЕДУ ..............................................127

Контрольні питання .......................................................................... 134

Розділ 5. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ФРУКТОВООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ....................................................135

Контрольні питання .......................................................................... 136

Розділ 6. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

СМАКОВИХ ТОВАРІВ .............................................................................138

Контрольні питання .......................................................................... 175

Розділ 7. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МОЛОКА

ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ.................................................................176

Контрольні питання .......................................................................... 188

Розділ 8. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

ХАРЧОВИХ ЖИРІВ ...................................................................................189

Контрольні питання .......................................................................... 196

Розділ 9. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ М’ЯСА

ТА М’ЯСНИХ ТОВАРІВ ..........................................................................197

Контрольні питання .......................................................................... 213

Розділ 10. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ РИБИ

ТА РИБНИХ ТОВАРІВ  ............................................................................214

Контрольні питання .......................................................................... 216

Розділ 11. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЯЄЦЬ .........217

Контрольні питання .......................................................................... 218

ДОДАТКИ ...................................................................................................219

ЛІТЕРАТУРА .............................................................................................257