Додаток Г СТАНДАРТ ДЛЯ БУТЕРБРОДНИХ ЖИРІВ (ГРУПИ  А, В, С)

Група А

 

Група жиру

Товарне найменування

Категорія продукту

Виявлення

А. Молочний жир Продукт у твердій формі, пластична емульсія,  яка отримана по принципу  «вода в маслі» з молока і з молочних продуктів, в яких жир являється основною складовою частиною, однак

необхідні добавки інших речовин для його виробництва можуть бути додані; використання цих речовин не повинно застосовуватись для заміни (повністю  або частково) яких-небудь молочних компонентів

 

1 Масло

2 Масло з вмістом жиру три чверті*

3 Полу жирне масло**

4 Молочний продукт для намазування (спред)*, %

Доповнююче позначення продукту  з позначенням відсоткового вмісту жиру по масі

Продукт з вмістом молочного жиру не менш ніж 80 %, але менш ніж 90 % максимальний вміст води 16 % і сухого знежиреного молока в розрахунку на суху речовину 2 %

Продукт з вмістом молочного жиру не менш ніж 60 % і не більш ніж 62 % Продукт з вмістом молочного жиру не менш ніж 39 % і не більш ніж 41 % Продукт з наступним

вмістом молочного жиру:

•  менш ніж 39 %;

•  більш ніж 41 %, але менш ніж 60 %;

•  більш ніж 62 %, але

менш ніж 80 %

* Відповідає маслу, яке містить не більш 60 % жиру по датському стандарту

** Відповідає маслу, яке містить не більш 40 % жиру по датському стандарту


 

Група В

 

Група жиру

Товарне найменування

Категорія продукту

Виявлення

В. Жири

Продукт в твердій формі, пластична емульсія по принципу

«вода в маслі», яка отримана з твердих і рідких рослинних та тваринних жирів харчового призначення з вмістом молочного жиру не більш 3 % к загальному вмісту жиру В. Жири

Продукт в твердій формі, пластична емульсія по принципу

«вода в маслі», яка отримана з твердих і (або) рідких рослинних

і (або) тваринних жирів харчового призначення з вмістом молочного жиру не більш ніж 3 % к загальному вмісту жиру

 

1 Маргарин

2 Маргарин з вмістом жиру три чверті*

3 Полужирний маргарин**

4 Жировий продукт для намазування Х, %

Доповнююче позначення продукту  з позначенням відсоткового вмісту жиру по масі

Продукт, який складається з рослинних і тваринних жирів, які

містять жиру не менш ніж

80 %, але менш 90 % Продукт, який складається з рослинних і тваринних жирів, з вмістом жиру не менш

60 %, але не більш 62 %

Продукт, який складається з рослинних і (або) тваринних жирів, які містять не менш ніж

39 %жиру, але не більш

41 %

Продукт, який складається з рослинних

і (або) тваринних жирів з наступним вмістом жиру: менш ніж 39 %;

більш ніж 41 %, але менш ніж 60 %;

більш ніж 62 %, але менш ніж 80 %

* Відповідає маргарину, який містить не більш 60 % жиру по датському стандарту

** Відповідає маргарину, який містить не більш 40 % жиру по датському стандарту


 

Група С

 

Група жиру

Товарне найменування

Категорія продукту

Виявлення

С. Жири, які містять рослинні  і (або) тваринні продукти Продукт в твердій формі, пластична емульсія по типу «вода в маслі», яка отримана з твердих і (або) рідких рослинних і (або) тваринних жирів тільки харчового призначення з вмістом молочних жирів від 10 до 80 % к загальному вмісту жиру

 

1 Суміші (бленди)

2 Суміш з вмістом жиру три чверті*

3 Полужирна суміш**

4 Змішаний продукт для намазування Х, %

Доповнююче позначення продукту  з позначенням відсоткового вмісту жиру по масі

Продукт, отриманий з рослинних і (або) тваринних жирів з вмістом жиру не менш ніж 80 %, але менш 90 % Продукт отриманий з рослинних і (або) тваринних жирів, в яких вміст жиру не менш

60 %, але не більш 62 % Продукт отриманий з суміші рослинних і (або) тваринних жирів, в яких вміст жиру  не

менш ніж 39 %, але не більш ніж 41 % Продукт отриманий з

суміші рослинних і (або) тваринних жирів з наступним вмістом

жиру:

•  менш ніж 39 %;

•  більш ніж 41, але менш ніж 60 %;

•  більш ніж 62 %, але

менш ніж 80 %

* Відповідає змішаному продукту  з вмістом жиру не більш 60 % по датському стандарту

** Відповідає змішаному продукту  з вмістом жиру не більш 40 % по датському стандарту


 

,lJ,o.a;aTOK ,lJ,

PHCYHOK 1

/a3opiOUHHa xpoMamocpaMa cmepuHiB MOIIO H020 JICUpy


 

Рисунок 2

Газорідинна хроматограма стеринів рапсової олії та стеринів молочного жиру


 

_---- y 6M-IE.Hf0I. MA-B.MA 3·-H0A6Y4fUHHHHRi_W_AMJiJ.bC·WDyI6K-iA.HUII-T-CO-.B0A-.P_mIBu-I.H-.  ---------------------- ·'...'.·,

 

 

PliCYHOI< 3

la3opi0w-u-ta xpoMamozpaMa cmepuHiB coE:sof ollif

254


 

 

 

Таблиця Е.1


Додаток Е