Завдання  та запитання  для самостійної  роботи

1. Розкрийте  суть та зміст комерційної  діяльності.

2.  На яких  основних  принципах  ґрунтується  комерційна діяльність?

3. Хто може бути суб’єктом комерційної  діяльності?

4. Назвіть коло осіб, яким заборонено  займатися  комерцій- ною діяльністю.

5. Яке місце і роль товарів і послуг у взаємодії елементів ринку?

6. Наведіть комерційну  класифікацію  товарів.

7. Які вимоги пред’являються до послуг як об’єктів комерцій- ної діяльності?

8. Дайте характеристику особливих об’єктів комерційної діяль- ності (нерухомість,  оренда, результати інтелектуальної праці).

9. Прокоментуйте  основні  вимоги  до об’єктів  комерційної діяльності.