ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................... 4

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи комерційної діяльності на ринку товарів та послуг ......................................................... 6

1.1. Поняття і суть комерційної діяльності ........................................... 6

1.2. Товари і послуги як об’єкти комерційної діяльності ...................... 35

Завдання та запитання для самостійної роботи ................................ 54

Тестові завдання ............................................................................. 54

РОЗДІЛ ІІ. Комерційна діяльність на оптовому ринку товарів та послуг ..................................................................... 63

2.1. Основи функціонування оптового ринку ..................................... 63

2.2. Організація комерційної діяльності в торгівлі .............................. 95

2.3. Організація оптових закупівель товарів .................................... 113

2.4. Основи формування асортименту товарів на підприємствах

оптової торгівлі і керування товарними запасами ...................... 171

2.5. Організація оптового продажу товарів та їх постачання в роздрібну торговельну мережу ................................................................ 182

Завдання та запитання для самостійної роботи .............................. 201

Тестові завдання ........................................................................... 205

РОЗДІЛ ІІІ. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі ........ 217

3.1. Комерційні служби роздрібних торговельних підприємств ........ 217

3.2. Система послуг у роздрібній торгівлі як спосіб стимулювання продажів товарів ..................................................................... 239

3.3. Форми та методи досягнення комерційного успіху ................... 261

Завдання та запитання для самоперевірки ..................................... 287

Тестові завдання ........................................................................... 289

Список літератури ......................................................................... 292