Н.О.Криковцева, О.Б. Казакова, Л.Г. Саркісян, Л.Л. Авдєєнко,

Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова,

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний посібник

Київ  2007


УДК 339.18 (075.8) ББК 65.9(2)421я73

K 63

Рецензенти:

Азарян О.М. — доктор економічних наук, професор.

Малигіна В.Д. — кандидат економічних наук, доцент

Автори:

Криковцева Н.О. — кандидат економічних наук, професор ДонДУЕТ — (вступ, 3.3)

Казакова  О.Б. — кандидат економічних наук, доцент ДонДУЕТ — (3.2) Саркісян Л.Г. — кандидат економічних наук, професор ДонДУЕТ — (2.5) Авдєєнко Л.Л. — викладач технікуму — (2.1, 2.2)

Дяченко Г.А. — викладач технікуму — (2.4, 3.1) Курська Л.С. — викладач технікуму — (1.1, 1.2) Сахарова О.Н. — викладач технікуму — (2.3)

КриковцеваН.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко

Г.А., Курська Л.С., Сахарова О.Н.

К 63  Комерційна діяльність. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 296 c.

ISBN 978-966-364-458-5

Курс комерційної діяльності торговельних організацій і підприємств охоплює питання вивчення сутності й основних завдань комерційної діяльності, правові основи комерційної діяльності, роздержавлення, основних організаційно-правових форм господарювання. Розробка пропозицій щодо раціоналізації керування торгівлею, вирішення про- блем подальшого підвищення ефективності організації технологічних процесів і обслуговування покупців не можливі без широкого  викорис- тання в ході їх здійснення  пакета законодавчих  актів, що формують юридичну базу застосування різних форм власності. Призначається для студентів, викладачів та широкого кола комерсантів.

 

 

2

 

ISBN 978-966-364-458-5


©  Н. О. Криковцева,  О. Б.  Казакова,  Л. Г.

Саркісян, Л.Л. Авдєєнко, Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова,  2007.

© Центр  учбової літератури, 2007.