ТЕМА 2 БІЗНЕС ТА НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

1. Поняття та необхідність оцінки бізнесу:

1.1. Поняття оцінки бізнесу.

1.2. Особливості бізнесу як об’єкта оцінки.

1.3. Необхідність та мета оцінки бізнесу.

2. Визначення та класифікація нерухомості:

2.1. Сутність категорії «нерухомість».

2.2. Характеристика основних об’єктів нерухомості.

2.3. Загальна класифікація нерухомості.

2.4. Родові та власні ознаки нерухомого майна.

Студент повинен знати:

Необхідність оцінки бізнесу.

Основні випадки визначення вартості різних об’єктів оцінки.

Місце нерухомого майна у соціальному  устрої.

Суттєві характеристики об’єктів нерухомості.

Поняття кондомініуму  як специфічного  різновиду нерухомості.

Систему класифікації об’єктів нерухомості.

Студент повинен уміти:

Відрізняти суттєві характеристики об’єктів нерухомості.

Складати  класифікаційні групи об’єктів нерухомості.