ТЕМА 11. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

1. Місце нематеріальних активів у майновому стані підприємств, їх класифікація.

2. Сутнісна характеристика нематеріальних активів.

3. Особливості оцінки  нематеріальних активів,  сфера її застосу- вання.

4. Методи оцінки нематеріальних активів.

5. Оцінка вартості винаходу чи ноу-хау, розрахованого на базі ро- ялті.

Студент повинен знати:

 Місце нематеріальних активів,  їх вплив  на вартість  підприєм- ства.

 Методи оцінки нематеріальних активів.

Студент повинен уміти:

 Визнати  вартості  нематеріальних активів  витратним та дохід- ним методами.

 Визначити вартість нематеріальних активів з урахуванням над- прибутку.