ТЕМА 10. ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ

1. Призначення та функції оцінки землі.

2. Міські землі як товар та об’єкт оцінки.

3. Нормативна ціна та ринкова вартість.

4. Економіко-планувальне зонування.

5. Визначення базової вартості міських земель.

6. Основні методи експертної оцінки землі.

Студент повинен знати:

 Основи  землеустрою  в Україні,  рентний  характер  земельних відносин.

 Особливості землі як товару  та об’єкта оцінки, визнання прав власності на землю.

 Земельний кадастр, порядок реєстрації прав власності на землі.

 Поняття ціни і вартості землі , витрат на її поліпшення.

 Особливості рентоутворювання міських земель.

 Зміст зонування міських земель.

 Методичні  підходи експертної оцінки міських земель.

 Особливості розвитку  ринку сільськогосподарських земель.

 Економічний зміст бонітування ґрунтів та використання їх під час оцінки.

 Нормативну оцінку сільськогосподарських земель.

Студент повинен уміти:

 Користуватися Земельним кодексом  України  з метою оцінки майнових відносин на земельні ділянки.

 Визначати базу оподаткування під час оподаткування земель- ної ділянки.

 Робити розрахунки вартості земельних ділянок різного призна- чення.

 Оцінити  земельну  ділянку  за методом капіталізації доходу від оренди.


 

 Використовувати цінову  інформацію  ринку  сільськогосподар- ської продукції  для оцінки  вартості  сільськогосподарських зе- мель.

 Робити  розрахунки  чистого операційного  доходу.