ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА

1. Поняття оцінки вартості майна.

2. Нормативно-правова та методична база експертної оцінки.

3. Професійна оціночна діяльність: форми, суб’єкти та об’єкти.

4. Вимоги до суб’єктів оціночної діяльності. Їх права та обов’язки.

Студент повинен знати:

 Сутність та необхідність оцінки вартості майна.

 Передумови впровадження експертної оцінки.

 Правову базу експертної оцінки.

 Форми  професійної оціночної діяльності.

 Професійні вимоги до оцінювачів майна.

Студент повинен уміти:

 Розуміти сфери використання експертної оцінки, її функції.

 Користуватися  нормативно  правовою   та  методичною   базою експертної оцінки.

 Розрізняти об’єкти оцінки.

 Відрізняти учасників процесу оцінювання.