ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПІД ЧАС БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

1. Етапи здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві.

2. Інвентаризація як складова  процесу  оцінки  майна  підприєм- ства.

3. Принципи й методи оцінки ліквідаційної вартості.

4. Особливості оцінки  вартості  цілого  майнового  комплексу   в умовах банкрутства підприємства.

Студент повинен знати:

 Основні етапи здійснення ліквідаційних процедур.

 Принципи та методи оцінки ліквідаційної вартості.

Студент повинен уміти:

 Розрізняти види ліквідаційної вартості.

 Розрахувати вартість цілісного майнового  комплексу  в умовах банкрутства.