ТЕМА 6. ОЦІНКА ЗА ДОХОДНИМ ПІДХОДОМ

1. Сутність доходного підходу, сфера його застосування.

2. Метод прямої капіталізації доходу.

3. Метод дисконтування грошових потоків.

Студент повинен знати:

Поняття грошових потоків, функції складних відсотків.

Сутність методу прямої капіталізації доходу.

Сферу застосування методу прямої капіталізації доходу.

Сутність методу дисконтування грошових потоків.

Економічний зміст ставки дисконту.

Послідовність дій під час використання методу дисконтування грошових потоків.

Студент повинен уміти:

Користуватись таблицями складних відсотків.

Розрахувати ринкову  вартість об’єкта з використанням методу прямої капіталізації.

Розраховувати нинішню та майбутню вартості.

Робити  обґрунтований вибір варіанта інвестиційних вкладень з урахуванням оцінки альтернативних проектів.

Розраховувати чистий операційний дохід.

Використовувати різні методи розрахунку  ставки капіталізації, розуміти сутність зв’язаних інвестицій  під час її розрахунку.