ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА

1. Структура процесу оцінки.

2. Основні підходи і методи оцінки вартості підприємства:

2.1. Характеристика витратного  (майнового) підходу.

2.2. Особливості застосування методів порівняльного підходу.

3. Узгодження результатів,  отриманих  за допомогою різних  під- ходів.

Студент повинен знати:

 Технологію процесу експертної оцінки.

 Зміст основних підходів до оцінки, відповідні їм методи.

 Сферу застосування окремих методів оцінки.

Студент повинен уміти:

 Організувати процес оцінки.

 Виступити у ролі експерта під час укладання угоди на предмет проведення  експертної оцінки.

 Виявити доцільність  використання конкретних  методів оцінки з урахуванням господарської ситуації.