ТЕМА 3. ВАРТІСТЬ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ

1. Вартість об’єктів оцінки. Види вартості.

2. Фактори, що впливають  на ціну об’єктів.

3. Принципи оцінки.

Студент повинен знати:

 Види вартості.

 Функції вартості.

 Принципи оцінки та їх сутність.

Студент повинен уміти:

 Відрізняти окремі види вартості.

 Виявити вплив факторів  на вартість об’єкта оцінки та скорегу- вати вартість об’єкту у відповідному  напрямку.

 Користуватися принципами оцінки.