Кращі підручники

Кузнецов В.В. - Кримінальне право України- питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів
П\'ятницька Н.О. - Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства
Конверський А.Є. - Основи методології та організації наукових досліджень
Дудар Т.Г. - Інноваційний менеджмент
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн
- Москаленко В. В.- Соціальна психологія
Клименко О.В. - Інформаційні системи і технології в обліку
Подольська Є.А. - Кредитно-модульний курс культурології
Столяренко О.Б. - Психологія особистості
Науменко В.В. - Фізіологія сільськогосподарських тварин
Бухкало С.І. - Харчові технології у прикладах і задачах
Сумець О.М. - Операційний менеджмент теоретичний аспект і практичні завдання
- Варій М. Й.- Загальна психологія
Кушнір Н.Б. - Практикум з маркетингу
- Сирохман І. В.- Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення
Атамас П.Й. - Бухгалтерський облік у галузях економіки
Лубський В. І. - Релігієзнавство
Криковцева Н.О. - Комерційна діяльність
Балабанова І.В. - Маркетинг підприємства
Цимбалюк І.М. - Психологія торгівлі
Ковтюх В.С. - Репетитор
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту
Іванова Т.В. - Діловодство в органах державного управління та місцевого само¬врядування
Калініченко О.В. - Макоекономіка. Практикум
Донець Л.І. - Основи підприємництва
Блакита Г.В. - Бухгалтерський облік. Практикум
Орлова М.С. - Фінансовий облік
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації
Круль Г.Я. - Основи готельної справи
Задоя А.О. - Міжнародна економіка
Бралатан В.П. - Професійна етика
Кирилюк Ф.М. - Історія зарубіжних політичних вчень
Зубар Н.М. - Логістика у ресторанному господарстві
Капліна Т.В. - Технологія продукції ресторанного господарства
Гора Н.О. - Облік видів економічної діяльності
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку
Дуткевич Т.В. - Практична психологія- вступ до спеціальності
Гронтковська А. - Мікроекономіка. Практикум
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика
Горбунова В.В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях
Скібіцька Л.І. - Діловодство
Єгорова Т.Д. - Практичний курс української мови
Грибан В.Г. - Охорона праці в органах внутрішніх справ
Дєєва Н.М. - Оподаткування в Україні
Івченко І.Ю. - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій.
Кужельний М.В. - Організація обліку
Матвієнко О.В. - Основи організації електронного документообігу
Дуткевич Т.В. - Дошкільна психологія
Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії - Гудзь В. П.
Олефіренко О.М. - Логістика. Теорія та практика
Засадна Х.О. - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С. Бухгалтерія 7.7
Жудько К.С. - Бухгалтерський облік у схемах і таблицях
Грибан В.Г. - Охорона праці
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика
Максімова В.Ф. - Облік у галузях економіки
Кондрашихина О.А. - Дифференциальная психология
Цал-Цалко Ю.С. - Фінансовий аналіз
Романчиков В.І. - Основи наукових досліджень
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості
Костюк В.С. - Економічна теорія
Навчальний посібник - Економіка підприємства
Добикіна О.К. - Потенціал підприємства- формування та оцінка
Клиновий Д.В. - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України
Руденко В.М. - Математична статистика
Базілінська О.Я. - Макроекономіка
теорія та практика - Мальська М.П. - Організація та планування діяльності туристичних підприємств
Атаманчук П.С. - Основи охорони праці
Кучеренко В.Р. - Оцінка бізнесу та нерухомості
Славкова О.П. - Бухгалтерський облік у бюджетних установах
Українська мова за професійним спрямуванням - Гриценко Т. Б.
Іванова В.В. - Планування діяльності підприємства
Шило В.П. - Фінанси підприємств
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - Ю.Г. Козак
Управлінський облік - Атамас П. Й.
Рябець К.А. - Екологічне право України
Базілінська О.Я. - Мікроекономіка
Дубнініна С.В. - Митна справа
- Організація і методика економічного аналізу -Косова Т.Д.
Пентилюк М.І. - Ділове спілкування та культура мовлення
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Селецький С.І. - Кримінальне право України. Особлива частина
Дахно І.І. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Дудніков А.А. - Основи стандартизації, допуски, посадки
Бочелюк В.И. - Психологія спорту
Грабовецький Б.Є. - Економічний аналіз
Дубініна А.А. - Методи визначення фальсифікації товарів
Дубов Д.В. - Основи електронного урядування
Логвина В.Л. - Політологія
Черниш С.С. - Економічний аналіз
Головатий М.Ф. - Політична психологія
Ватуля З.М. - Облік у бюджетних установах
Сідорова А.В. - Контроль і ревізія
Давидович І.Є. - Контролінг
Бердар М.М. - Фінанси підприємств
Боровик І.М. - Основи охорони праці
Гончарук П.С. - Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття
Верига Ю.Е. - Бухгалтерський облік
Базилюк А.В. - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень
Дудкевич Д.В. - Дитяча психологія