Кращі підручники

Кузнецов В.В. - Кримінальне право України- питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів
П\'ятницька Н.О. - Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства
Дудар Т.Г. - Інноваційний менеджмент
Конверський А.Є. - Основи методології та організації наукових досліджень
Сумець О.М. - Операційний менеджмент теоретичний аспект і практичні завдання
Атамас П.Й. - Бухгалтерський облік у галузях економіки
Миргородська Л.О. - Фінансові системи зарубіжних країн
Балабанова І.В. - Маркетинг підприємства
Клименко О.В. - Інформаційні системи і технології в обліку
Лубський В. І. - Релігієзнавство
- Москаленко В. В.- Соціальна психологія
Подольська Є.А. - Кредитно-модульний курс культурології
Науменко В.В. - Фізіологія сільськогосподарських тварин
Кушнір Н.Б. - Практикум з маркетингу
Бухкало С.І. - Харчові технології у прикладах і задачах
Блакита Г.В. - Бухгалтерський облік. Практикум
Войнаренко М.П. - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту
Столяренко О.Б. - Психологія особистості
Калініченко О.В. - Макоекономіка. Практикум
Гора Н.О. - Облік видів економічної діяльності
- Сирохман І. В.- Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення
Іванова Т.В. - Діловодство в органах державного управління та місцевого само¬врядування
Задоя А.О. - Міжнародна економіка
Зубар Н.М. - Логістика у ресторанному господарстві
В.П. Унинець-Ходаківська - Ринок фінансових послуг теорія і практика
Цимбалюк І.М. - Психологія торгівлі
Круль Г.Я. - Основи готельної справи
Горбунова В.В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях
Козак Ю.Г. - Міжнародні організації
Засадна Х.О. - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С. Бухгалтерія 7.7
Орлова М.С. - Фінансовий облік
- Варій М. Й.- Загальна психологія
Єгорова Т.Д. - Практичний курс української мови
Кужельний М.В. - Організація обліку
Гронтковська А. - Мікроекономіка. Практикум
Жудько К.С. - Бухгалтерський облік у схемах і таблицях
Грибан В.Г. - Охорона праці в органах внутрішніх справ
Прокопенко О.В. - Інфраструктура товарного ринку
Матвієнко О.В. - Основи організації електронного документообігу
Максімова В.Ф. - Облік у галузях економіки
Дуткевич Т.В. - Дошкільна психологія
Івченко І.Ю. - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій.
Бралатан В.П. - Професійна етика
Ковтюх В.С. - Репетитор
Базілівська О.Я. - Фінансовий аналіз. Теорія та практика
Кирилюк Ф.М. - Історія зарубіжних політичних вчень
Грибан В.Г. - Охорона праці
Донець Л.І. - Основи підприємництва
Романчиков В.І. - Основи наукових досліджень
Капліна Т.В. - Технологія продукції ресторанного господарства
Олефіренко О.М. - Логістика. Теорія та практика
Дєєва Н.М. - Оподаткування в Україні
Руденко В.М. - Математична статистика
Кондрашихина О.А. - Дифференциальная психология
Шило В.П. - Фінанси підприємств
Атаманчук П.С. - Основи охорони праці
Криковцева Н.О. - Комерційна діяльність
- Організація і методика економічного аналізу -Косова Т.Д.
Дубнініна С.В. - Митна справа
Костюк В.С. - Економічна теорія
Славкова О.П. - Бухгалтерський облік у бюджетних установах
Управлінський облік - Атамас П. Й.
Крамаренко Г.О. - Фінансовий аналіз
Базілінська О.Я. - Мікроекономіка
Клиновий Д.В. - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України
Українська мова за професійним спрямуванням - Гриценко Т. Б.
Навчальний посібник - Економіка підприємства
Гончарук П.С. - Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості
Пентилюк М.І. - Ділове спілкування та культура мовлення
Добикіна О.К. - Потенціал підприємства- формування та оцінка
теорія та практика - Мальська М.П. - Організація та планування діяльності туристичних підприємств
Бочелюк В.И. - Психологія спорту
Кучеренко В.Р. - Оцінка бізнесу та нерухомості
Молдован А.В. - Кримінальний процес. Україна, ФРН, Франція, Англія, США. 2-ге вид
Скібіцька Л.І. - Діловодство
Логвина В.Л. - Політологія
Рябець К.А. - Екологічне право України
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - Ю.Г. Козак
Ватуля З.М. - Облік у бюджетних установах
Кравчук О.М. - Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Корнієнко Л.М. - Планування ветеринарних заходів
Черниш С.С. - Економічний аналіз
Дудкевич Д.В. - Дитяча психологія
Дуткевич Т.В. - Практична психологія- вступ до спеціальності
Дубініна А.А. - Методи визначення фальсифікації товарів
Бердар М.М. - Фінанси підприємств
Селецький С.І. - Кримінальне право України. Особлива частина
Сушко М.Н. - Фінанси
Верига Ю.Е. - Бухгалтерський облік
Дахно І.І. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Шевцова О.Й. - Банківські інновації
Давидович І.Є. - Контролінг
Базілінська О.Я. - Макроекономіка
Базилюк А.В. - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень
Павленко І.І. - Міжнародна торгівля та інвестиції
Боровик І.М. - Основи охорони праці
Шамян С.М. - Барна справа
Грабовецький Б.Є. - Економічний аналіз
Мазур О.Є. - Ринкове ціноутворення